DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Pendaftaran lesen CIDB


Mohon serta dapatkan lesen CIDB dari gred 1 hingga 7 (G1-G7) berserta Kad Hijau dan juga pendaftaran kursus dari NIOSH.

Pendaftaran ini hanya layak dipohon untuk syarikat bertaraf  Sendirian Berhad , Perniagaan Milik Tunggal serta Milik Perkongsian yang berdaftar sepenuhnya di Suruhanjaya Syarikat MALAYSIA (SSM).

Disamping itu juga kami juga menawarkan perkhidmatan bagi pembaharuan lesen yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan,Pusat Khidmat Kontraktor serta CIDB.

Perkhidmatan yang ditawarkan bergantung kepada terma & syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang terbabit.

Pendaftaran Lesen CIDB dari G1-G7

Pendaftaran Kad Hijau

Pendaftaran Kursus dari NIOSH

Pembaharuan Lesen CIDB,KAD Hijau & NIOSH

NOTA 1 : HARGA TERTAKLUK PADA PERUBAHAN DARI MASA KESEMASA - JADUAL DIBAWAH HANYA TERPAKAI UNTUK SYARIKAT BERTARAF SENDIRIAN BERHAD SAHAJA.

NOTA 2 : LESEN CIDB PERLU DIPERBAHARUI 30 HARI SEBELUM TAMAT TEMPOH BAGI MENGELAKKAN DENDA.


 

Gred

 

Modal Dibenarkan

 

Nilai Kontrak (RM)

 

Fee Pendaftaran Tahunan (RM)

 

Professional Fee (RM)

 

 

G7

 

G6

 

G5

 

G4

 

G3

 

G2

 

G1

 

 

750,000

 

500,000

 

250,000

 

150,000

 

50,000

 

25,000

 

5,000

 

 

Tiada Had

 

10  JUTA

 

5  JUTA

 

3  JUTA

 

1  JUTA

 

500,000.00

 

200,000.00

 

 

1,400.00

 

1,000.00

 

700.00

 

350.00

 

150.00

 

80.00

 

20.00

 

 

7,000.00

 

6,500.00

 

5,500.00

 

4,800.00

 

4,200.00

 

3,800.00

 

3,500.00

 


DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENDAFTARAN CIDB UNTUK SYARIKAT BERTARAF SENDIRIAN BERHAD SAHAJA


PERMOHONAN LESEN CIDB TERPAKAI UNTUK KELAS G1 - G3 - SDN BHD SAHAJA


 1. Memorandun & Artikel (M&A)
 2. Borang 9
 3. Borang 24
 4. Borang 44
 5. Borang 49
 6. Salinan penyata bank akaun 3 bulan 
 7. Salinan Kad Pengenalan semua pengarah syarikat
 8. Surat tawaran kerja - LA
 9. Sijil kursus CCD
 10. Sijil kursus Intergriti 

PERMOHONAN LESEN CIDB TERPAKAI UNTUK KELAS G4 - G7  - SDN BHD SAHAJA


 1. Memorandun & Artikel (M&A)
 2. Borang 9
 3. Borang 24
 4. Borang 44
 5. Borang 49
 6. Salinan penyata bank akaun 3 bulan 
 7. Salinan Kad Pengenalan semua pengarah syarikat
 8. Kad Hijau Pengarah
 9. Surat tawaran kerja - LA
 10. Diploma / Ijazah (Perlu disertakan Kad Hijau dan caruman minimum KWSP sekurang-kurangnya 3 bulan.
 11. Sijil kursus CCD
 12. Sijil kursus Intergriti 

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENDAFTARAN CIDB UNTUK PERNIAGAAN BERTAFAR MILIK PERKONGSIAN ATAU PEMILIKAN TUNGGAL - ENTERPRISE


PERMOHONAN LESEN CIDB TERPAKAI UNTUK KELAS G1 - G3 - MILIK TUNGGAL ATAU PERKONGSIAN SAHAJA


 1. Salinan Borang A-D
 2. Salinan Kad Pengenalan semua pemilik perniagaan
 3. Kad Hijau Pemilik Perniagaan
 4. Surat tawaran kerja - LA
 5. Salinan penyata bank akaun 3 bulan 
 6. Sijil kursus CCD
 7. Sijil kursus intergriti 

PERMOHONAN LESEN CIDB TERPAKAI UNTUK KELAS G4 - G7 - MILIK TUNGGAL ATAU PERKONGSIAN SAHAJA


 1. Salinan Borang A-D
 2. Salinan Kad Pengenalan semua pemilik perniagaan
 3. Kad Hijau Pemilik Perniagaan
 4. Surat tawaran kerja - LA
 5. Salinan penyata bank akaun 3 bulan 
 6. Diploma / Ijazah (Perlu disertakan Kad Hijau dan caruman minimum KWSP sekurang-kurangnya 3 bulan.
 7. Sijil Kursus CCD
 8. Sijil Kursus intergriti