DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Pembubaran Nama Syarikat

 


Elak kerugian dan tindakan undang-undang yang boleh dikenakan terhadap syarikat yang tidak aktif dan tidak menyerah simpan penyata akaun beraudit, penyata tahunan dan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan syarikat dengan mengambil tindakan menutup syarikat anda dengan sukarela dibawah seksyen 308 Akta Syarikat 1965.

Proses penutupan boleh dilaksanakan disini.