DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Tempahan setem getah & meterai Syarikat


 

 

Bagi anda yang berminat untuk membuat penempahan Buku Minit,Daftar Pengarah,pemegang saham & Ahli,Sijil Saham & Cop Mohor Syarikat kini boleh dilakukan melalui kami .Sila maklumkan Nama & No Syarikat bagi tujuan penempahan kepada kami di dmcorporatesb@gmail.com

Sila hubungi kami bagi mendapatkan keterangan lanjut di 019-3260345 / 019-3698122.Khusus untuk golongan yang terdiri dari Firma Guaman,Firma Setiausaha Syarikat,Juru Audit Dan Syarikat Korporat.