DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Pinjaman Perniagaan

Permohonan Pinjaman Perniagaan 

Perlu modal kerja untuk perniagaan anda? Anda telah sampai ke saluran yang betul! Salah satu perkhidmatan kami termasuk membantu syarikat-syarikat atau SME untuk mendapatkan pembiayaan seperti pinjaman SME dan Pinjaman Perniagaan dari institusi perbankan komersil dan kewangan kerajaan. Kami akan memberi khidmat nasihat tentang kewangan anda dan kelayakan perniagaan, dokumen yang diperlukan dan jenis bantuan yang terdapat di pasaran, supaya anda boleh memaksimumkan peluang untuk permohonan pinjaman.

Pinjaman perniagaan
Pembiayaan dari bank-bank perdagangan dalam bentuk:
 
Pinjaman tidak bercagar
Overdraf (OD)
Pinjaman berjangka (TL)

Perdagangan Kemudahan: Documentary Kredit (DC), Bank Terima (BA), Jaminan Bank (BG), Amanah Resit (TR) dan lain-lain.
 
Harta / Pembiayaan Pinjaman Semula + Modal Kerja
Pinjaman dengan harta (tanah / bangunan / kilang / kedai / rumah) yang dikenakan sebagai cagaran; atau pembiayaan semula hartanah yang sedia ada sebagai balasan kepada pinjaman. Pembayaran balik sehingga 20 tahun.
 
Jentera / Peralatan Pinjaman
Anda boleh memohon jenis pinjaman ini jika anda ingin memiliki peralatan tanpa membayar jumlah penuh terdahulu. Pembayaran balik sehingga 7 tahun.
 
Pembiayaan Kontrak
Hanya untuk bumiputera syarikat dengan kontrak yang diberikan oleh kerajaan, agensi atau syarikat berkaitan kerajaan.
 
Pinjaman SME
Pinjaman SME adalah kemudahan pembiayaan disokong oleh kerajaan melalui Skim Kredit Guarantee Corporation (CGC). Pinjaman yang dikeluarkan melalui bank-bank komersial tanpa perlu cagaran dalam kebanyakan kes. Syarikat-syarikat atau SME tanpa cagaran yang mencukupi adalah digalakkan untuk memohon.
 
Kelayakan
Perniagaan Malaysia atau syarikat yang mempunyai sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia.
Milikan tunggal / Perkongsian / Sdn Bhd boleh memohon, dengan sekurang-kurangnya 3 tahun operasi.
Perkilangan / Pemborong / Pengedar syarikat berasaskan digalakkan untuk memohon.
 
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 012-2078190 (Bahagian Pinjaman Perniagaan) untuk rundingan percuma hari ini!