DM Corporate Holding (M) Sdn.Bhd | Pejabat Pendaftaran Syarikat & Harta Intelek Di Malaysia | Agen MyCoID & MyLLP dari SSM
Home of DM Corporate Sdn BhdHOME  | Contact DM Corporate Sdn BhdCONTACT | NewsletterNEWSLETTER | SitemapSITEMAP  
Definasi Sebuah Syarikat


Mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Akta Syarikat 1965 sesebuah syarikat sendirian berhad mempunyai sifat-sifat seperti seorang manusia iaitu:

Nota:-

Harga pendaftaran syarikat yang terdapat atau dipaparkan didalam Iklan di Akbar harian merupakan kos keseluruhan penubuhan syarikat yang perlu dibayar ke Surhanjaya Syarikat MALAYSIA dan Pejabat Duti setem.Ianya tidak termasuk kos-kos sampingan yang lain seperti buku-buku berkanun syarikat,cop mohor syarikat,Mesyuarat pertama lembaga pengarah,resolusi pembukaan akaun syarikat,Salinan sah borang 9,24,44,49 dan Memorandum & Artikel Syarikat oleh setiausaha syarikat.Anda dinasihatkan agar merujuk terlebih dahulu untuk memastikan anda mendapat harga yang berpatutan bagi mengelakkan kerugian.